Οι άνθρωποι μας
Home Γενικές πληροφορίες Δραστηριότητες Υλικοτεχνική Υποδομή Η βιβλιοθήκη μας Οι άνθρωποι μας Επικοινωνία

 

Οι δάσκαλοι
Οι σελίδες των μαθητών
Oι γονείς

To μήνυμα του Διευθυντή του Σχολείου μας, Κου Μανόλη Χουρδάκη

headmaste2.jpg (285971 bytes)

 

Η ίδρυση και η διοικητική ιστορία του σχολείου μας

headmaster1.jpg (269456 bytes)